Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Zápis z valné hromady

David Ocetník 0
twitterredditpinterestby feather

Zápis z řádné valné hromady spolku AREA 114 z.s. ze dne 9.5.2019

  1. Zahájení valné hromady

Řádnou valnou hromadu spolku (dále jen VH) AREA 114 z.s., konanou dne 9. 5. 2019 zahájil předseda spolku David Ocetník v 18.00 hod.

Předseda spolku konstatoval, že všichni členové spolku obdrželi s předstihem pozvánku na tuto valnou hromadu s programem valné hromady ve smyslu čl. 7 odst. 7 a 9 stanov spolku. K programu Valné hromady nikdo neměl připomínky.

Z doložené prezenční listiny, oficiálního seznamu členů a s přihlédnutím ke stanovám spolku, předseda konstatoval, že VH je s odkazem na čl. 7 odst. 11 stanov spolku usnášeníschopná neboť je přítomno 18 z 27 řádných členů s hlasovacím právem.

Valné hromadě bude předsedat ve smyslu čl. 7 odst. 10 Stanov předseda spolku David Ocetník. Průběh valné hromady zaznamená Libor Nerad.

2. Zpráva o činnosti

Zprávu o činnosti spolku v uplynulém roce přednesl David Ocetník. V úvodu vyzvedl účast na celostátním setkání slávistů, dále účast na akcích jako slávistický bowling, účast na pingpongovém turnaji v Havlíčkově Brodě a další.

Dále pak zmínil pravidelná setkání s členy představenstva SK Slavia Praha – fotbal a.s. a členy realizačního týmu A mužstva (schůzky se sportovním vedením – Tvrdík/Trpišovský/Nezmar) a návštěvy hráčů A týmu na pravidelných měsíčních schůzích spolku.

Dále předsedající vyzdvihl účast některých členů při poskytování pomoci jak klubu SK Slavia Praha – fotbal a.s. tak Odboru přátel.

3. Zpráva o hospodaření

Zpráva o hospodaření, ve formě výsledovky k 31. 12. 2018 byla předložena Davidem Ocetníkem. 

Předseda dal hlasovat o zprávě, resp. jejím schválení valnou hromadou. O tomto návrhu bylo hlasováno a to tak, že pro schválení se vyslovilo 18 z 18 přítomných (nadpoloviční většina přítomných), a zpráva předsedy tak byla schválena.

Kompletní účetní závěrka bude vložena do sbírky listin u Městského soudu v Praze.

4. Plán činnosti na rok 2019

Plán činnosti pro rok 2019 přednesl předseda David Ocetník. 

Zopakoval, že se i nadále budou pořádat pravidelné měsíční schůze spolku, na která se budou podle možností zajišťovat hosté. David Ocetník vyslovil politování nad malou účastí na pravidelných setkáních a vyzval členy, aby se účastnili ve větší míře.

Dále zdůraznil význam zářijového Madden Cupu pro odbočku a přednesl plán pořádání pro letošní rok, s tím že je potřeba zaštítit jak personální obsazení tak i finanční zajištění.. 

Na to člen představenstva Matěj Hahn, zkritizoval přístup členů a jejich pasivitu a rovněž vyzval k většímu zapojení do organizace turnaje. Při související diskuzi bylo členy přislíbeno, že se dle svých možností zapojí.

Předseda následně opětovně požádal ostatní členy o větší zapojení při chodu odbočky, zejména pokud jde o účast na různých akcích jiných odboček.

O zprávě bylo hlasováno a zprávu tak, že pro se vyslovilo 18 z 18 přítomných (nadpoloviční většina přítomných) zpráva tedy byla přijata.

5. Volba předsednictva spolku

Předseda spolku David Ocetník v souladu s pozvánkou na valnou hromadu konstatoval, že končí čtyřleté funkční období členů představenstva spolku s výjimkou Ondřeje Kremla. Ondřej Kreml k dnešnímu dni z funkce člena představenstva odstoupil. Předmětem valné hromady bude tedy i volba představenstva spolku. David Ocetník konstatoval, že navrženi byli stávající členové představenstva tj. David Ocetník, Matěj Hahn, Vojtěch Tlustý, Jan Wúdy a Ondřej Kreml.

Následně bylo hlasováno o tom, zda proběhne volba členů představenstva spolku Davida Ocetníka, Matěje Hahna, Vojtěcha Tlustého, Jana Wůdyho a Ondřeje Kremla.

O tomto návrhu bylo hlasováno tak, že pro se vyslovilo 18 z 18 přítomných řádných členů a návrh byl přijat.

Následně bylo hlasováno o návrhu na zvolení představenstva spolku:

Pro návrh, aby se členem představenstva spolku stal David Ocetník, se vyslovilo 18 z 18 přítomných a David Ocetník byl zvolen členem představenstva spolku.

Pro návrh, aby se členem představenstva spolku stal Matěj Hahn, se vyslovilo 18 z 18 přítomných a Matěj Hahn  byl zvolen členem představenstva spolku.

Pro návrh, aby se členem představenstva spolku stal Vojtěch Tlustý, se vyslovilo 18 z 18  přítomných a Vojtěch Tlustý byl zvolen členem představenstva spolku.

Pro návrh, aby se členem představenstva spolku stal Jan Wúdy, se vyslovilo 18 z 18 přítomných a Jan Wúdy byl zvolen členem představenstva spolku.

Pro návrh, aby se členem představenstva spolku stal Ondřej Kreml, se vyslovilo 18 z 18 přítomných a Ondřej Kreml byl zvolen členem představenstva spolku.

6. Diskuze

diskuze o obecných otázkách fungování spolku bez připomínek

7. Usnesení VH spolku AREA 114 z.s.

Předseda spolku seznámil přítomné s usnesením, které VH schválila ve znění: 

  • VH schválila plán činnosti spolku na další rok.
  • VH schválila zprávu o hospodaření spolku za rok 2018.
  • VH zvolila členy představenstva Davida Ocetníka, Matěje Hahna, Vojtěcha Tlustého, Jana Wúdyho a Ondřeje Kremla.

Na závěr předsedající poděkoval všem přítomným a navrhl předběžný termín příští valné hromady, a to březen či duben 2020.

Přílohy:           1) Zpráva o hospodaření

                        2) Prezenční listina

Zapsal: Libor Nerad

V Praze dne: 9. 5. 2019

twitterredditpinterestby feather

Leave a Reply

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..