Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Ceny do slávistické tipovačky a podmínky soutěže!

David Ocetník 1
twitterredditpinterestby feather

Finální ceny do slávistické tipovačky AREA 114. Bude oceněno 9 míst.

 1. místo získá poukaz na nákup ve Fanshopu v hodnotě 3000,- Kč
 2. místo získá poukaz na sázení od společnosti Fortuna ve výši 2000,- Kč
 3. místo získá poukaz na nákup v TS Store v hodnotě 1500,- Kč
 4. místo získá poukaz na nákup v TS Store v hodnotě 1000,- Kč
 5. upomínkové předměty SK Slavia Praha
 6. focení s profesionálním fotografem na stadionu Slavie, upomínkové předměty AREA 114
 7. focení s profesionálním fotografem na stadionu Slavie, upomínkové předměty AREA 114
 8. Upomínkové předměty SK Slavia Praha
 9. focení s profesionálním fotografem na stadionu Slavie, upomínkové předměty AREA 114

O dalších cenách Vás budeme informovat!

VŠE CO JSTE O TIPOVAČCE JARNÍ SESTAVY SLAVIE CHTĚLI VĚDĚT ALE BÁLI JSTE SE ZEPTAT

Partneři soutěže:


Soutěžní podmínky

Tyto soutěžní podmínky stanovují závazná pravidla, na jejichž základě probíhá slávistická tipovačka „Jarní sestava Slavie 2019“, provozovaná na webu www.a114.cz.

Obecné pojmy

 • Pořadatelem soutěže se rozumí provozovatel webu www.a114.cz: AREA 114 z.s., Slévačská 1108/1c, 198 00 Praha 9, IČ 04705807.
 • Partnerem soutěže rozumíme třetí subjekt podílející se na pořádání soutěže formou dodání výher do soutěže.
 • Soutěžícím rozumíme fyzickou osobu, registrovanou nebo neregistrovanou na webu pořadatele, která se účastní soutěže na webu pořadatele.
 • Vyhodnocením soutěže rozumíme zveřejnění výherce soutěže na stránce soutěže. 

Pravidla soutěže 

 • Účast v soutěžích na webu pořadatele je vždy zdarma.
 • Účastí v soutěži rozumíme odeslání správně vyplněného soutěžního formuláře ze stránky soutěže tlačítkem Odeslat.
 • Účastnit soutěže se může libovolná fyzická osoba starší 18 let s korespondenční adresou v České republice, která souhlasí s těmito Soutěžními podmínkami.
 • Soutěž je považována za zahájenou jejím zveřejněním na webu pořadatele.
 • Doba, kdy je možné účastnit se soutěže, je vždy pevně definována datem zahájení soutěže a datem ukončení soutěže.
 • Výhercem soutěže se stává soutěžící, který tipne nejbližší reálné procentuální vytížení jednotlivých hráčů. 
 • Výherce soutěže bude oznámen nejpozději do 14 dnů po skončení aktuálního ročníku Fortuna:ligy 2018/2019. Registrovaný uživatel bude uveden svým uživatelským jménem, neregistrovaný uživatel rodným jménem a příjmením.
 • Výhra prvním devíti soutěžícím bude předána osobně na základě dohody pomocí kontaktních údajů, které soutěžící zanechal při přihlášení se do soutěže.
 • Soutěžící bere na vědomí, že na výhru není poskytována žádná záruka a pořadatel nezodpovídá za jakékoliv poškození výhry po jejím doručení výherci. Výhry nelze vymáhat soudní cestou.

Pořadatel

 • Pořadatel je povinen informovat soutěžícího o skutečnosti, že se stal výhercem soutěže. Tato informace proběhne formou e-mailu odeslaného na e-mailovou adresu soutěžícího, a to do 5 pracovních dnů od vyhodnocení soutěže. 
 • Pořadatel je povinen informovat o výsledku soutěže spolupořadatele, který odešle výherci soutěže výhru do 20 pracovních dnů od data vyhodnocení soutěže.
 • Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které může výhra výherci způsobit, případně dalším osobám, které přijdou do styku s výhrou.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž pozastavit, změnit, ukončit bez udání důvodů, a to v případě, pokud dojde k závažným neočekávaným událostem nebo událostem ovlivněným vyšší mocí. V takovém případě nemá soutěžící nárok na odškodnění či vypořádání.
 • Pořadatel nenese žádnou zodpovědnost za případné škody způsobené selháním systémů a programového vybavení, které nemají původ v úmyslném jednání pořadatele. V takovém případě si pořadatel vyhrazuje právo soutěž pozastavit, změnit, popř. ukončit bez udání důvodů. Soutěžící nemá nárok na odškodnění či vypořádání.
 • Pořadatel neručí za poškození výhry způsobené přepravcem při doručování výhry na adresu výherce.
 • Pořadatel nepřebírá vzhledem k soutěžícím žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než je stanoveno v těchto soutěžních podmínkách.
   

Soutěžící

 • Soutěžící souhlasí s tím, že se účastní soutěže dobrovolně.
 • Komunikace ze strany pořadatele v případě výhry v soutěži proběhne formou oznamovacího e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu zadanou v uživatelském účtu soutěžícího. Soutěžící není povinen na tento e-mail reagovat.
 • Soutěžící je povinen chovat se tak, aby nedocházelo k porušování platných právních předpisů České republiky a svým jednáním nezpůsobil pořadateli, případně dalším soutěžícím jakoukoli újmu.

Ochrana osobních údajů

Informace o ochraně a zpracování osobních údajů na webu www.a114.cz naleznete článku zde.

Závěrečná ustanovení

 • Soutěžní podmínky jsou v souladu s platnými zákony České republiky. Soutěžící souhlasí, že byl s podmínkami soutěže seznámen a zavazuje se podle nich řídit.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo na případnou změnu a doplnění těchto soutěžních podmínek. V tomto případě pořadatel oznámí změny upozorněním na svém webu.
 • Tyto soutěžní podmínky jsou platné od 1. 1. 2019.
twitterredditpinterestby feather

Leave a Reply

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..